วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จัดโครงการ แนวทางการสอนศีลธรรมในโรงเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

0 second read
0
126
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔