สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1 second read
0
116

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมเสวนาวิชาการเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสุขภาวะชุมชนในยุค New Normal ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔