ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศพระนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส)

Back to top button
Close