“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

0 second read
0
10

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”