วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้าถวายสักการะ รายงานการดำเนินกิจการงานต่างๆ

0 second read
0
14

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”