“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”

0 second read
0
309
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์