วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ ๑

0 second read
0
34
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน”