ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบสัมภาษณ์ และปฐมนิเทศ พร้อมมอบหนังสื่อส่งตัวเข้าปฏิบัติการสอน เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๖ รูป

0 second read
0
560
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์