วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (การบริหารความเสี่ยง) ระดับส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

0 second read
0
112

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕