วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (การบริหารความเสี่ยง) ระดับส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

0 second read
0
65

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ตารางเรียน ตารางสอน)