🔈🔈ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา📢📢 📣โอกาสสำหรับ ผู้อยากจบ #ปริญญาตรี #ปริญญาโท วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 💻 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://roiet.mcu.ac.th/ โทร. 043568487 ============================== 📘 หลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดสอน ๔ หลักสูตร 🏷 หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 🏷 หลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 🏷 หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา (ป.ตศ.) 🏷 หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) ============================ 📒 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๓ หลักสูตร 🏷 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) 🏷 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 🏷 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) ============================== 📕 หลักสูตรระดับปริญญาโท เปิดสอน ๒ หลักสูตร 🏷 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) 🏷 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ============================== 🗓 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม ของทุกปี 📌📌 รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 📌📌 📍📍มีรถโดยสารรับ-ส่ง ฟรี! (รถออกเวลา 08.00) ขึ้นรถที่ฝั่งตรงข้ามบริษัทขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 🎉พิเศษสำหรับผู้ต้องการเรียนเพื่อปรับวุฒิ เรียนเพื่อปรับตำแหน่ง สามารถเรียนจบได้ภายใน 2-3 ปี ด้วยการเทียบโอน ============================== 🙋‍♂️🙋‍♀️ สมัครวันนี้มีทุนการศึกษามากมาย เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 📑

0 second read
0
148

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕