ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบสัมภาษณ์ และปฐมนิเทศ พร้อมมอบหนังสื่อส่งตัวเข้าปฏิบัติการสอน เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

0 second read
0
91
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป