ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  “ขยายระยะเวลารับสมัคร”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษ​ณ์​นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑”

การจัดการความรู้

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล”

กิจกรรมต่าง ๆ

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกในโครงการสาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ”

กิจกรรมต่าง ๆ

ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมต่าง ๆ

ขอนิมนต์​/เชิญ พระนิสิต นิสิต ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ทุกรูป/ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปรับภูมิทัศน์ และกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

“สำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในการตรวจประเมินรูปแบบระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานวิจัย

บทความส่องหน้า-แลหลัง

1 มิถุนายน 2020

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  “ขยายระยะเวลารับสมัคร”

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …
1 มิถุนายน 2020

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษ​ณ์​นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑”

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษ​ณ์​นิสิตให …
30 พฤษภาคม 2020

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล”

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล” วันที …
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒

อ่านต่อ »
กิจกรรม/วิชาการ

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดตารางสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ภายใต้มาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑

อ่านต่อ »

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ในรูปแบบระบบออนไลน์) และเลื่อนการจัดสอบในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร ตามเอกสารแนบ

อ่านต่อ »
เว็บไซต์ มจร อื่น ๆ
สื่อสังคมออนไลน์
Back to top button
Close